วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 4 เมษายน 2556

อาจารย์ได้สอนวิธีการใช้ Calender (ปฏิทิน)ในgmail โดยการให้เข้าไปศึกษาในบล็อควิชาเทคโนโลยีของอาจารย์ก่อนแล้วให้เรากดบันทึกแบบฟอร์มปฏิทินมาลงยัง gmail เรา โดยเราต้องปรับค่าโค้สขนาดของตารางปฏิทินของเราไม่อย่างนั้นขนาดที่ได้จะไม่พอดีกับหน้าบล็อคเราโดยเป็นการศึกษาที่สอดคล้องระหว่างโปรแกรม gmail กับ blogspot
 โดยศึกษาจาก : arti3319.blogspot.com

  อาจารย์ได้สอนการลงบันทึกข้อมูลปฏิทินใน gmail เพื่อเป็นการเตือนว่าเรียนวันไหนและเป็นการศึกษาโปรแกรมปฏิทินเป็นวิธีการเข้าไปเปลี่ยนโค้สของปฏิทินโดยเข้าไปที่มีแถบสีฟ้าให้เห็นแล้วเข้าไปปรับเปลี่ยนขนาด

เมื่อปรับเปลี่ยนค่าขนาดต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นก็ให้เราสร้างหน้าเว็บใหม่ในบล็อคเราแล้วให้ตั้ง

ชื่อว่า ปฏิทินผู้วิจัย ให้ศุึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ข้อมูลศิลปนิพนธ์นักศึกษาแล้วเข้ามาดาวน์โหลดแบบ ว-1ด2556ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น