วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

การเรียนวันที่ 28 มีนาคม 2556

ให้นักศึกษาสมัครเรียนตามที่อาจารย์บอกที่ chandraonline.chandra.ac.th ทำการลงเรียนในเว็บไซต์
แล้วค่อยเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนการเรียนหรือเป็นการวัดความรู้ก่อนการเรียน เมื่อทำการทดสอบเสร็จแล้วนั้นก็ได้ให้นักศึกษาเข้าสมัครลงกลุ่มในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นี้ที่เว็บไซต์เดิม

อาจารย์ได้แนะนำโปรแกรม Camtasia Studio เพราะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจำเป็นในอนาคตเพราะตัว
โปรแกรมนี้สามารถอัดเสียงหรือตัดต่อวีดีโอได้และสามารถทำเป็นวีซีดีได้เลยแล้วก็สอนในการใช้ไอคอลต่างๆที่อยู่โปรแกรมนั้นเพื่อให้เข้าใจ

อาจารย์ให้เข้าไปศึกษาดูงานที่อาจารย์เป็นคนออกแบบชือว่า  Kanchanaburi Sweet Corn Cluster
ให้ดูว่ากว่าจะออกแบบมานั้นต้องศึกษาอะไรบ้าง
ตามเว็บไซต์นี้ kanchanaburisweetcorn.blogspot.com

อาจารย์ให้ไปสืบค้นข้อมูลความสารต่างๆที่เกี่ยวกับรายวิชที่เรียนแล้วนำมาแบ่งปันความรู้กัน
ใน บันทึกแหล่งเรียนรู้-ศึกษาและร่วมแบ่งปัน-บูรณาการกัน จะเป็นการบ้านทุกสัปดาห์แล้วต้องหามา
ให้ไม่ซ้ำกัน

อาจารย์ได้แนะนำเว็บไซต์ A Cloud เพราะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพื่อการบริหารจัดการงานส่วนตัวและองค์กรอย่างพอเพียงผลิตภัณฑ์และเครื่องมือบริการฟรีในระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของกูเกิ้ล 
โดยตามศึกษาได้ที่ cloudcomputingtools.blogspot.com

อาจารย์ได้สอนการใช้งานของเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยให้นักศึกษาไปดาวน์โหลด
แบบฟอร์มวิจัยและให้ศึกษาดู
โดยตามศึกษาได้ที่ web.chandra.ac.th

และได้แนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับแบบสอบถาม ให้นักศักษาไปสมัครสมาชิกแล้วค่อยศึกษาดูและทำความเข้าใจกับเว็บไซต์นี้เพราะมันเป็นความรู้
ตามศึกษาได้ที่ surveycan.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น